Om oss

Vilka är vi?

Bergkvara Padel AB startades sommaren 2020 för att kunna erbjuda padelspel på ett bekvämt och kvalitativt sätt året om. Våra banor kommer från spanska JUBO Padel som har en flerårig erfarenhet av att bygga, leverera samt montera padelbanor över hela Europa. Bokningar görs i MATCHi, ni även hittar länk på startsidan. Det finns möjlighet att hyra padelrack och bollar i hallen. Anläggningen är öppen mellan 05.00-0.00. För kontakt, maila: info@bergkvarapadel.se

Peter Nielsen

Delägare

Dick Nyström

Delägare

Claes Themnér

Delägare

Integritetspolicy

Bergkvara Padel AB har kameraövervakning med ljud och bild i padelhallen med syfte att övervaka eventuell skadegörelse, stölder och spel på obokad tid. Som rättslig grund har vi ett berättigat intresse för behandlingen av bildupptagningen som utförs genom kamerabevakningen för att övervaka enligt syftet ovan. Den intresseavvägning vi gjort är att syftet med övervakningen inte ska påverka den enskilde negativt och inte användas i något annat fall än syftet. Vi har inte någon laglig skyldighet att övervaka i hallen och kommer inte heller lagra något material i mer än max 7 dagar. Det inspelade materialet kommer inte att registreras eller användas kopplat till personuppgifter mer än vid situationer av brottslig karaktär som anges i syftet. Vi kommer vid behov lämna materialet till utredande myndighet som Polisen som ev underlag i brottsutredning. Allt material lagras inom EU och som kund har du rätt att klaga hos Datainspektionen vid meningsskiljaktighet eller tvist med/gentemot Bergkvara Padel AB . Vårt kundregister hanteras av MATCHi som vi har personuppgiftsbiträdesavtal med. Registret innehåller personuppgifter som du som kund valt att dela genom att ange e-postadress och ev telefonnummer samt godkänt vid skapande av konto och inloggning. Vår hemsida och sociala medier använder cookies. Alla som besöker en webbplats som använder cookies måste enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) få information om att webbplatsen sätter cookies, vad dessa används till och hur man kan välja bort dem. Du kan själv undvika cookies genom din webbläsares inställningar. Därtill har du möjlighet att granska vilka cookies som har lagrats och även radera dem. Har du några frågor om vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss. Har ni frågor eller funderingar utifrån ovanstående kontaktar ni oss via mail till: info@bergkvarapadel.se